She-Wolf: Gezonde Grenzen 1 + Oefening

16okt
Dag vrouw, dag man,

Herken je dat dat je je voorneemt om een uur of een namiddag tijd te nemen voor jezelf en dan komt er een vraag van iemand.
Misschien een nood of de vraag om samen iets leuks te doen maar jij hebt daar tótaal geen zin in.
En eerlijk, het brandt nergens. In wezen is er niets dringend.
En jij snakt al zó lang naar tijd voor jezelf. 
En toch zeg je ja. 
Dit is roofbouw. Op jezelf.

Vaak vinden vrouwen het moeilijk om op te komen voor zichzelf.
En in het bijzonder wanneer de eigen noden ingaan tegen de noden van de ander(en).

Het is belangrijk om te weten dat en hoe we kunnen 'remmen'. 
Grenzen aangeven is een belangrijk leerproces. 

Wolven zijn leerrijke spiegels
We kunnen heel veel leren van hoe wolven grenzen aangeven. 
In tegenstelling tot sommige verhalen over wolven, zijn wolven geen agressieve dieren.
Ze gaan enkel grimmig of agressief reageren wanneer ze bedreigd worden.
In alle andere situaties gaan ze uit van gezonde en veilige grenzen. 
Daardoor kunnen ze er voor kiezen om niet de hele tijd in angst te leven enerzijds.
En om niet voortdurend hun 'agressieve' jas te moeten aanhouden anderzijds.
Ze vertrouwen op de sterkte en de veiligheid van de roedel.
Ze switchen enkel naar het agressieve roofdierscenario wanneer hun veiligheid en integriteit bedreigd worden.


Duidelijke grenzen besparen ons energie
Een tijdje geleden las ik: 'De wijsheid van wolven' van Elli H. Radinger. Elli Radinger heeft tientallen jaren onderzoek gedaan op wolven in verschillende gebieden in de wereld. 

Hier beschrijft Radinger hoe wolven hun territorium afbakenen: 
'Om het territorium af te bakenen voor vreemde wolven moeten de leiderwolven deurmarkeringen plaatsen, dicht achter elkaar, zoals de paaltjes van een tuinschutting. (...) Om te zorgen dat de geur door de wind verspreid wordt, moeten ze de markering als het kan op een verhoging zoals een rotsblok of boomstronk aanbrengen. (...) Duidelijke grenzen bieden niet alleen veiligheid, maar besparen ook energie, want niemand wil constant ruzie met de buren.' 

En verder in het boek stelt de onderzoekster:
'Zo werkt opvoeden volgens de wolvenmethode. De jonge wolf wordt niets verboden; hij mag zijn eigen ervaringen opdoen en zo leren dat elke actie en elk gedrag consequenties heeft. Wolvenmoeders houden hun kroost in een milde spagaat tussen toegeeflijkheid én gedoseerde inperking van hun zelfontplooiingsmogelijkheden. Ze houden het gezellig én stellen grenzen.'

Grenzen: Rigide, Onduidelijk, Gezond 
In grote lijnen zouden we kunnen stellen dat onze grenzen
te strak zijn (rigide),
veel te onduidelijk
of gezond. 
Onderaan vind je wat meer uitleg en een korte verkennende oefening.

Grenzen stellen in Integriteit
In de workshop 'She-Wolf: Gezonde Grenzen' onderzoeken we uitgebreid
*welk patroon van 'grenzen aangeven' jij tot op heden hanteert,
*waar precies voor jou het verschil zit in gezonde en ongezonde grenzen
*En we leren te voelen in ons lichaam hoe we gezond(er) onze grenzen kunnen leren afstellen en aangeven. 
'She-Wolf; Gezonde Grenzen' is een workshop gespreid over twee zaterdagen. Tussen beide lesdagen wordt gevraagd om actief te observeren en eventueel al te integreren wat al kan zodat je het verschil kan voelen in je dagelijkse leven.


Liefs,

Marijke

 
OEFENING - SOORTEN GRENZEN 

Rigide grenzen

Je vermijdt intimiteit en hechte relaties.

Je vraagt niet snel hulp.

Je hebt weinig hechte relaties.

Je vertelt weinig of niets uit je privéleven.

Je houdt een zekere afstand, soms ook in een romantische relatie.

Je houdt de anderen op een afstand uit angst voor afwijzing.

 

Onduidelijke grenzen

Je deelt veel te veel persoonlijke informatie met anderen.

Je hebt het moeilijk met ‘nee’ te zeggen wanneer anderen je iets vragen.

Je bent over-betrokken op de problemen van anderen.

Je aanvaardt het zelfs wanneer anderen misbruik van je maken.

Je bent bang om afgewezen te worden als je je niet plooit naar de anderen.

 

Gezonde grenzen

Je schat je eigen meningen naar waarde.

Je geeft je eigen waarden niet op voor anderen.

Je deelt persoonlijke informatie op een aangepaste manier.

Je kent je eigen noden en behoeften en je kan ze ook overbrengen naar de anderen.

Je kan ook aanvaarden wanneer anderen ‘nee’ zeggen.

 

--

De meeste mensen hebben een mix van de bovenstaande manieren van begrenzen.

Grenzen aangeven verschilt ook van context tot context.

Misschien hanteer je gezonde grenzen op je werk, maar zijn ze in je relatie onduidelijk en is het een mix van de drie in je gezin.

Grenzen zijn ook anders in verschillende culturen.Onderzoek met een milde blik hoe de soorten grenzen zich op dit moment in je leven verhouden.
Welke soorten van begrenzen hanteer jij in de verschillende levensdomeinen? Werk, kinderen, vrienden, relatie, ...