WAT IS RE-INTEGRATIE?


Re-integratie helpt werknemers die langdurig afwezig zijn geweest succesvol terug te keren naar de werkplek.
Of naar een nieuwe werkplek indien aangewezen.

Het kan gaan om werknemers die herstellen van
 • een ziekte,
 • een blessure,
 • een operatie of
 • andere persoonlijke omstandigheden

Het doel van re-integratie: het werk op een productieve en gezonde manier hervatten.
Waarbij ingezet wordt op energiegevers. En het tot een minimum beperken van energienemers. 
 

WAAROM WERKEN MET EEN
RE-INTEGRATIE-EXPERT?


Bij het re-integratieproces zijn vele partijen betrokken: werknemer, werkgever, arbeidsarts, bedrijfsarts. 
Een goede communicatie is dus uitermate belangrijk. 

Los van de inzet van de verschillende betrokken partijen en de goede communicatie zijn er voor de werknemer vaak:
 • (on)bewuste drempels,
 • angsten,
 • vragen,
 • twijfels
 • onzekerheden
die re-integratie kunnen vertragen en zelfs verhinderen. 
Hier komt de re-integratie-expert in beeld.

Langdurige afwezigheid leidt bijna altijd tot gevoelens van isolatie, onzekerheid of onmacht bij de werknemer.
Die horen van nature bij de afstand tussen het eigen leven en de werkomgeving. 
Niet zelden zitten er ook oudere blokkades onder die mee bekeken dienen te worden. 
Mijn opleiding tot psycholoog/(trauma)therapeut zet ik ook graag in tijdens het re-integratieproces.

Een bedrijf/een werknemer kan er voor kiezen om het proces te kaderen binnen een gestructureerd re-integratieplan.
Een plan dat rekening houdt met de specifieke behoeften en mogelijkheden van zowel
 • de werknemer als
 • de werkgever/de werkplek/het team
Waarbij er wordt gestreefd naar een win-win situatie voor beide partijen: de werknemer én de werkgever. 

HET FORMELE RE-INTEGRATIETRAJECT


Wanneer een bedrijf een re-integratieplan opstelt, spreekt men van een formeel re-integratietraject.
(Meer informatie over het informele re-integratietraject vind u hier)
Het formele re-integratietraject start met een vraag van de werkgever of van de werknemer.

Elk bedrijf kent afwezigheid van werknemers voor kortere of langere tijd.
Meestal volgt de terugkeer naar het bedrijf wanneer de werknemer zich terug fit genoeg voelt.
De werknemer herstart zonder verdere begeleiding (of eventueel na een korte overdracht van collega's.) 

Soms echter is het water te diep. 
 • Er kunnen angsten en onzekerheden zijn bij de werknemer waardoor een terugkeer onmogelijk lijkt.
 • Soms zijn er bij de werkgever twijfels over hoe/of een werknemer terug kan herstarten op een goede manier.
 • Af en toe dienen praktische aanpassingen te gebeuren zodat de werknemer terug aan de slag kan.
Telkens met de focus op een positieve bijdrage voor zowel de werknemer als de werkgever. 

Niemand is gebaat met een werknemer die na het hervatten meteen weer uitvalt.
Die kans kan tot een minimum herleid worden door een professionele aanpak:
 • Een kerntalentenanalyse die de energiegevers/nemers in kaart brengt en ook de valkuilen voor herstart
 • Een professioneel omkaderd stappenplan dat focust op de mogelijkheden van werknemer én werkgever 

De verschillende stappen in het re-integratieproces:
 • intake met bedrijf
 • intake met medewerker
 • individuele begeleiding medewerker
 • kerntalentenanalyse met verslag
 • jobcrafting - plan van aanpak 
 • een re-integratieplan dat de werkgever kan overnemen in het dossier
 • afrondend gesprek met leidinggevende, HR én medewerker
 • nazorgsessies

De begeleiding kan zowel ter plaatse als in mijn praktijk in Sint-Amands (Puurs).

Wens je meer informatie over het formele re-integratietraject?


Aarzel dan niet om contact op te nemen.
Ik vertel er u graag meer over en we bekijken samen hoe we dit traject op maat van uw vraag/bedrijf kunnen maken. 

marijke@essensual.be 

0472 63 74 33
 

 

Inschrijven op de nieuwsbrief?