Energielek 4: Verdoven

19mrt

Dag Vrouw, dag Man,
We steken soms veel energie in dingen die er niet toe doen.
En we verwaarlozen de dingen die er wel toe doen. 
We verdoven onszelf.
Het lijkt alsof we vrijheid kopen maar we maken ons extreem afhankelijk van afleiders, quick-fixes. 
En wat echt energie geeft van binnenuit, wat echt bij ons past, blijft uit.

We verdoven onszelf
Drank, schermen, medicijnen, drugs, seks, shoppen,...  
We richten ons op bevestiging en bevrediging.
We richten ons op dingen in de buitenwereld die we onder controle kunnen leren houden.
Bevestiging, waardering, status, het afgetrainde lichaam, de perfecte gebit, de juiste outfit...   

In die onechte dynamiek ontstaan impulsen en manieren van omgaan met onszelf en de wereld die ons verder afdrijven van wie we in wezen zijn. 

Hoe nu verder?
Als je je herkent in één of meerdere dynamieken in deze reeks over onze energie, dan zijn er een aantal stappen die je kan nemen:

1. Mildheid en Mededogen: stel zo neutraal mogelijk vast welke dynamiek in jouw leven aanwezig is, zonder oordeel. Alsof je kijkt met een camera. 

2. Als er meerdere dynamieken zijn, kies er één om je aandacht en naar te brengen.

3. Onderzoek de alarmlampjes: welke signalen vertellen jou dat je in een bepaalde dynamiek bent. De oefening onderaan de tekst helpt je hierbij.
 

We call back all of our power - we are whole and complete

Liefs,

Marijke


OEFENING

Alarmlampjes

Hoe meer je je bewust wordt van je gevoelens en van je gewoonten, hoe groter de kans wordt dat je signalen gaat opmerken.
Signalen die je lichaam/systeem je geeft wanneer het begint uit evenwicht te gaan.
Wanneer je energie dreigt te verliezen.

Dat kan zijn dat je vaak een zelfde zinnetje denkt bijvoorbeeld 'ik hoop dat ze (niet) ...' of 'oeioei, het zal toch niet... ' of 'oh nee, ...' 

Het kan zijn dat je kleine pijntjes en ongemakken opmerkt.
Korter gaan ademen, een tic, een bepaald lichaamsdeel even opspannen ... 

Misschien merk je dat alles en iedereen je irriteert.

Neem deze alarmlampjes au sérieux: dit zijn de kleine lampjes die ons vragen om bij te sturen.

Alarmlampjes die de grote toeters vooraf afgaan die klinken als uitputting/oververmoeid/burn-out/mijn lichaam is op/...

Het moment dat je je bewust leert worden van een alarmlampje is dé plek om op een positieve manier controle te leren nemen.
Door bewust aandacht te geven aan de signalen die je vertellen hoe het met jouw energie gesteld is.
Dit is een project: in het begin ben je je niet bewust van de kleine alarmsignalen. 

Merk eerst de grotere op: irritatie, uitgeput wanneer je iemand hebt gesproken, geobsedeerd bezig zijn of bang zijn hoe anderen over jou denken, ...
En stel je open om steeds kleiner wordende signalen op te merken.
Adem dan 10 keer bewust in en uit. 
Laat even stilte toe en het feit dat je waarschijnlijk nog niet weet hoe je hier anders kan op reageren dan je normaal gesproken doet. Als je dit vaker doet zal je merken dat de ruimte die je nam om te ademen, stilte en niet-weten toe te laten weer nieuwe inspiratie en energie zal brengen. Om iets te zeggen wat je anders niet zou doen. Om weg te gaan waar je anders zou gebleven zijn. Om dat ene lastige telefoontje wél te doen, ...

Houd ergens een boekje of een blaadje of een notitie op je telefoon bij waar je deze alarmlampjes noteert. Deze alarmlampjes leren herkennen en je gedrag/gedachten leren veranderen hierdoor is een grote sprong in het vermijden van uitputting en vermoeidheid.