Van impasse naar transformatie

03mrt

Geen betere gids dan de natuur wanneer we het spanningsveld tussen impasse en transformatie willen leren begrijpen: de seizoenen, dag en nacht.
De rups die via de pop een vlinder wordt. In de meest onzichtbare fase van de pop waar het donker en stoffig is, gebeurt de grote transformatie.
 

Als je een pop openmaakt -opdat de vlinder kan ontsnappen - zal de vlinder sterven. Het is voor de vlinder onontbeerlijk om enerzijds lang genoeg in het stoffige donker te zitten en anderzijds is het van levensbelang om het harde werk -door de wand van de taaie pop te breken- op eigen kracht te doen. De kracht die de vlinder zo ontwikkelt maakt dat hij zal kunnen vliegen en bijgevolg zich kan voeden. Zoniet kan hij zijn vleugels niet openen en sterft de vlinder.
 

Op de grens tussen winter en lente ervaren velen de natuur als confronterend. De winter is nog niet voorbij maar de lente lonkt. We verlangen naar de geur van de lente, naar de zon die ons verwarmt, naar leven-gevend licht. Maar zacht weer wordt plots onverwacht afgewisseld door koude, hagel of vriesweer. Er zijn al enkele bomen in de knop en toch weer koude voeten en handen.
 

IMPASSE binnenin onszelf kan frustratie oproepen. De geest die plannen heeft en het lichaam dat blokkeert. De therapie waarin je heel overtuigd vooruitging terwijl je terug oude patronen ziet verschijnen. Het werk zien opstapelen en de energie die voorlopig nog ontbreekt.
In de impasse is onze helderheid zoek en lijkt het momentum voor groei ons te ontglippen.
Impasse kan voelen als vastzitten, als stilstaan, als een gebrek aan motivatie, als een depressief gevoel, als wanhoop soms.
 

Het spanningsveld tussen impasse en vernieuwing gaat over het vertrouwen in het cyclische in het leven. Zo kan het gevoel vast te zitten of stil te staan een geschenk worden van tijd: de tijd die alle krachten verenigt zodat transformatie en vernieuwing mogelijk worden.
 

MILDHEID en MEDEDOGEN zijn het recept: zacht en open vaststellen wat met ons gebeurt zonder oordelen en controle.
 

VERNIEUWING/HERBRONNING wordt dan een volgende stap in de dans van de tijd om daadwerkelijk verandering, transformatie en metamorfose te ervaren.